H
Водоник
1
He
Хелијум
2
Li
Литијум
3
Be
Берилијум
4
B
Бор
5
C
Угљеник
6
N
Азот
7
O
Кисеоник
8
F
Флуор
9
Ne
Неон
10
Na
Натријум
11
Mg
Магнезијум
12
Al
Алуминијум
13
Si
Силицијум
14
P
Фосфор
15
S
Сумпор
16
Cl
Хлор
17
Ar
Аргон
18
K
Калијум
19
Ca
Калцијум
20
Sc
Скандијум
21
Ti
Титанијум
22
V
Ванадијум
23
Cr
Хром
24
Mn
Манган
25
Fe
Гвожђе
26
Co
Кобалт
27
Ni
Никл
28
Cu
Бакар
29
Zn
Цинк
30
Ga
Галијум
31
Ge
Германијум
32
As
Арсен
33
Se
Селен
34
Br
Бром
35
Kr
Криптон
36
Rb
Рубидијум
37
Sr
Стронцијум
38
Y
Итријум
39
Zr
Цирконијум
40
Nb
Ниобијум
41
Mo
Молибден
42
Tc
Техницијум
43
Ru
Рутенијум
44
Rh
Родијум
45
Pd
Паладијум
46
Ag
Сребро
47
Cd
Кадмијум
48
In
Индијум
49
Sn
Калај
50
Sb
Антимон
51
Te
Телур
52
I
Јод
53
Xe
Ксенон
54
Cs
Цезијум
55
Ba
Баријум
56
La
Лантан
57
Ce
Церијум
58
Pr
Празеодијум
59
Nd
Неодијум
60
Pm
Прометијум
61
Sm
Самаријум
62
Eu
Еуропијум
63
Gd
Гадолинијум
64
Tb
Тербијум
65
Dy
Диспрозијум
66
Ho
Холмијум
67
Er
Ербијум
68
Tm
Тулијум
69
Yb
Итербијум
70
Lu
Лутецијум
71
Hf
Хафнијум
72
Ta
Тантал
73
W
Волфрам
74
Re
Ренијум
75
Os
Осмијум
76
Ir
Иридијум
77
Pt
Платина
78
Au
Злато
79
Hg
Жива
80
Tl
Талијум
81
Pb
Олово
82
Bi
Бизмут
83
Po
Полонијум
84
At
Астат
85
Rn
Радон
86
Fr
Францијум
87
Ra
Радијум
88
Ac
Актинијум
89
Th
Торијум
90
Pa
Протактинијум
91
U
Уранијум
92
Np
Нептунијум
93
Pu
Плутонијум
94
Am
Америцијум
95
Cm
Киријум
96
Bk
Берклијум
97
Cf
Калифорнијум
98
Es
Ајнштајнијум
99
Fm
Фермијум
100
Md
Мендељевијум
101
No
Нобелијум
102
Lr
Лоренцијум
103
Rf
Радерфордијум
104
Db
Дубнијум
105
Sg
Сиборгијум
106
Bh
Боријум
107
Hs
Хасијум
108
Mt
Митнеријум
109
Ds
Дармштатијум
110
Rg
Рендгенијум
111
Cn
Коперницијум
112
Nh
Нихонијум
113
Fl
Флеровијум
114
Mc
Московијум
115
Lv
Ливерморијум
116
Ts
Тенесин
117
Og
Оганесон
118