Коперницијум

112
Cn
Група
12
Периода
7
Блок
d
Протони
Electrons
Неутрони
112
112
173
Општа својства
Атомски број
112
Атомска маса
[285]
Mass Number
285
Категорија
Прелазни метали
Боја
n/a
Радиоактиван
Да
Named after the astronomer Nicolaus Copernicus
Кристална структура
n/a
Историја
Copernicium was first created on February 9, 1996, at the Institute for Heavy Ion Research (Gesellschaft für Schwerionenforschung) in Darmstadt, Germany, by Sigurd Hofmann, Victor Ninov et al.

This element was created by firing accelerated zinc-70 nuclei at a target made of lead-208 nuclei in a heavy ion accelerator.

A single atom of copernicium was produced with a mass number of 277.
Електрони по љусци
2, 8, 18, 32, 32, 18, 2
Електронска конфигурација
[Rn] 5f14 6d10 7s2
Cn
Copernicium has no stable or naturally-occurring isotopes
Физичка својства
Стање
Течност
Густина
-
Температура топљења
-
Температура кључања
-
Топлота топљења
n/a
Топлота испаравања
n/a
Специфична топлота
-
Заступљеност у Земљиној кори
n/a
Заступљеност у Космосу
n/a
The
Захвалности за слике: Wikimedia Commons (Commander-pirx)
The element was discovered at the Institute for Heavy Ion Research in Darmstadt, Germany
CAS Number
54084-26-3
PubChem CID Number
n/a
Атомска својства
Атомски радијус
-
Ковалентни радијус
122 pm
Електронегативност
-
Јонизујући потенцијал
-
Молска запремина
-
Топлотна проводљивост
-
Оксидациона стања
2, 4
Примена
Copernicium is used for scientific research purposes only.
Copernicium is harmful due to its radioactivity
Изотопи
Стабилни изотопи
-
Нестабилни изотопи
277Cn, 278Cn, 279Cn, 280Cn, 281Cn, 282Cn, 283Cn, 284Cn, 285Cn