Молибден

42
Mo
Група
6
Периода
5
Блок
d
Протони
Електрони
Неутрони
42
42
54
Општа својства
Атомски број
42
Атомска маса
95,96
Масени број
96
Категорија
Прелазни метали
Боја
Сива
Радиоактиван
Не
From the Greek word molybdo, lead
Кристална структура
Просторноцентрична Кубична
Историја
Molybdenite was often confused for graphite and it was thought to contain lead.

In 1778 Swedish scientist Carl Wilhelm Scheele proved that molybdenite was not graphite nor did it contain lead.

In 1781, Scheele's friend and countryman, Peter J. Hjelm isolated the metal by using carbon and linseed oil.
Електрони по љусци
2, 8, 18, 13, 1
Електронска конфигурација
[Kr] 4d5 5s1
Mo
Molybdenum is essential for plant foliage health
Физичка својства
Стање
Чвсрто
Густина
10,22 g/cm3
Температура топљења
2896,15 K | 2623 °C | 4753,4 °F
Температура кључања
4912,15 K | 4639 °C | 8382,2 °F
Топлота топљења
36 kJ/mol
Топлота испаравања
600 kJ/mol
Специфична топлота
0,251 J/g·K
Заступљеност у Земљиној кори
0,00011%
Заступљеност у Космосу
5×10-7%
Molybdenum
Захвалности за слике: Images-of-elements
Molybdenum with rough, oxidized surface
CAS број
7439-98-7
ПубЦхем ЦИД број
23932
Атомска својства
Атомски радијус
139 pm
Ковалентни радијус
154 pm
Електронегативност
2,16 (Полингова скала)
Јонизујући потенцијал
7,0924 eV
Молска запремина
9,4 cm3/mol
Топлотна проводљивост
1,38 W/cm·K
Оксидациона стања
-2, -1, 1, 2, 3, 4, 5, 6
Примена
Molybdenum is used as glass furnace electrodes due to its high melting point.

The metal is also used in nuclear energy applications and for missile and aircraft parts.

Molybdenum is valuable as a catalyst in the refining of petroleum.

Molybdenum is used in small quantities to harden steel and is used in many alloys.
Molybdenum is toxic in all but small quantities
Изотопи
Стабилни изотопи
92Mo, 94Mo, 95Mo, 96Mo, 97Mo, 98Mo
Нестабилни изотопи
83Mo, 84Mo, 85Mo, 86Mo, 87Mo, 88Mo, 89Mo, 90Mo, 91Mo, 93Mo, 99Mo, 100Mo, 101Mo, 102Mo, 103Mo, 104Mo, 105Mo, 106Mo, 107Mo, 108Mo, 109Mo, 110Mo, 111Mo, 112Mo, 113Mo, 114Mo, 115Mo