Рутенијум

44
Ru
Група
8
Периода
5
Блок
d
Протони
Електрони
Неутрони
44
44
57
Општа својства
Атомски број
44
Атомска маса
101,07
Масени број
101
Категорија
Прелазни метали
Боја
Сребрена
Радиоактиван
Не
From the Latin word Ruthenia, Russia
Кристална структура
Једноставни Хескагонал
Историја
Jędrzej Śniadecki isolated the element in 1807, but his work was not ratified.

Jöns Berzelius and Gottfried Osann nearly discovered ruthenium in 1827.

In 1844, Karl Ernst Claus confirmed that there was a new element and isolated ruthenium from the platinum residues of the rouble production while he was working in Kazan University, Kazan.
Електрони по љусци
2, 8, 18, 15, 1
Електронска конфигурација
[Kr] 4d7 5s1
Ru
Ruthenium is unaffected by air, water and acids
Физичка својства
Стање
Чвсрто
Густина
12,37 g/cm3
Температура топљења
2607,15 K | 2334 °C | 4233,2 °F
Температура кључања
4423,15 K | 4150 °C | 7502 °F
Топлота топљења
25,7 kJ/mol
Топлота испаравања
580 kJ/mol
Специфична топлота
0,238 J/g·K
Заступљеност у Земљиној кори
9,9×10-8%
Заступљеност у Космосу
4×10-7%
Gas
Захвалности за слике: Wikimedia Commons (Periodictableru)
Gas phase grown crystals of ruthenium metal
CAS број
7440-18-8
ПубЦхем ЦИД број
23950
Атомска својства
Атомски радијус
134 pm
Ковалентни радијус
146 pm
Електронегативност
2,2 (Полингова скала)
Јонизујући потенцијал
7,3605 eV
Молска запремина
8,3 cm3/mol
Топлотна проводљивост
1,17 W/cm·K
Оксидациона стања
-2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Примена
Ruthenium is used in platinum and palladium alloys to make wear-resistant electrical contacts.

Ruthenium dioxide and lead and bismuth ruthenates are used in thick-film chip resistors.

Fountain pen nibs are frequently tipped with alloys containing ruthenium.

Ruthenium is a versatile catalyst.
Ruthenium is a suspected carcinogen and its compounds strongly stain the skin
Изотопи
Стабилни изотопи
96Ru, 98Ru, 99Ru, 100Ru, 101Ru, 102Ru, 104Ru
Нестабилни изотопи
87Ru, 88Ru, 89Ru, 90Ru, 91Ru, 92Ru, 93Ru, 94Ru, 95Ru, 97Ru, 103Ru, 105Ru, 106Ru, 107Ru, 108Ru, 109Ru, 110Ru, 111Ru, 112Ru, 113Ru, 114Ru, 115Ru, 116Ru, 117Ru, 118Ru, 119Ru, 120Ru