Берклијум

97
Bk
Група
н/д
Периода
7
Блок
f
Протони
Електрони
Неутрони
97
97
150
Општа својства
Атомски број
97
Атомска маса
[247]
Масени број
247
Категорија
Актиноиди
Боја
н/д
Радиоактиван
Да
Named after Berkeley, California, the city of its discovery
Кристална структура
Једноставни Хескагонал
Историја
Berkelium was discovered by Glenn T. Seaborg, Albert Ghiorso and Stanley G. Thompson in 1949 at the University of California, Berkeley.

It was produced by the bombardment of americium with alpha particles.

Berkelium was isolated in greater quantities for the first time by Burris Cunningham and Stanley Thompson in 1958.
Електрони по љусци
2, 8, 18, 32, 27, 8, 2
Електронска конфигурација
[Rn] 5f9 7s2
Bk
Just over one gram of berkelium has been produced in the United States since 1967
Физичка својства
Стање
Чвсрто
Густина
14,78 g/cm3
Температура топљења
1259,15 K | 986 °C | 1806,8 °F
Температура кључања
3173,15 K | 2900 °C | 5252 °F
Топлота топљења
н/д
Топлота испаравања
н/д
Специфична топлота
-
Заступљеност у Земљиној кори
н/д
Заступљеност у Космосу
н/д
The
Захвалности за слике: Wikimedia Commons (Department of Energy - Office of Public Affairs)
The 60-inch cyclotron at the Lawrence Radiation Laboratory, University of California, Berkeley
CAS број
7440-40-6
ПубЦхем ЦИД број
23971
Атомска својства
Атомски радијус
170 pm
Ковалентни радијус
-
Електронегативност
1,3 (Полингова скала)
Јонизујући потенцијал
6,1979 eV
Молска запремина
16,7 cm3/mol
Топлотна проводљивост
0,1 W/cm·K
Оксидациона стања
3, 4
Примена
Berkelium is mainly used for scientific research purposes.

Berkelium-249 is a common target nuclide to prepare still heavier transuranic elements and transactinides, such as lawrencium, rutherfordium and bohrium.

It is also useful as a source of the isotope californium-249.
Berkelium is harmful due to its radioactivity
Изотопи
Стабилни изотопи
-
Нестабилни изотопи
233Bk, 235Bk, 236Bk, 237Bk, 238Bk, 239Bk, 240Bk, 241Bk, 242Bk, 243Bk, 244Bk, 245Bk, 246Bk, 247Bk, 248Bk, 249Bk, 250Bk, 251Bk, 252Bk, 253Bk, 254Bk