Празеодијум

59
Pr
Група
н/д
Периода
6
Блок
f
Протони
Електрони
Неутрони
59
59
82
Општа својства
Атомски број
59
Атомска маса
140,90765
Масени број
141
Категорија
Лантаноиди
Боја
Сребрена
Радиоактиван
Не
From the Greek word prasios, green, and didymos, twin
Кристална структура
Једноставни Хескагонал
Историја
Praseodymium was first identified in 1885, in Vienna, by the Austrian chemist Carl Auer von Welsbach.

It was discovered in didymium, a substance incorrectly said by Carl Gustav Mosander to be a new element in 1841.

Pure metallic praseodymium was first produced in 1931.
Електрони по љусци
2, 8, 18, 21, 8, 2
Електронска конфигурација
[Xe] 4f3 6s2
Pr
Praseodymium is usually stored under a light mineral oil or sealed in glass
Физичка својства
Стање
Чвсрто
Густина
6,773 g/cm3
Температура топљења
1208,15 K | 935 °C | 1715 °F
Температура кључања
3793,15 K | 3520 °C | 6368 °F
Топлота топљења
6,9 kJ/mol
Топлота испаравања
330 kJ/mol
Специфична топлота
0,193 J/g·K
Заступљеност у Земљиној кори
0,00086%
Заступљеност у Космосу
2×10-7%
Ultrapure
Захвалности за слике: Images-of-elements
Ultrapure praseodymium pieces under argon
CAS број
7440-10-0
ПубЦхем ЦИД број
23942
Атомска својства
Атомски радијус
182 pm
Ковалентни радијус
203 pm
Електронегативност
1,13 (Полингова скала)
Јонизујући потенцијал
5,473 eV
Молска запремина
20,8 cm3/mol
Топлотна проводљивост
0,125 W/cm·K
Оксидациона стања
2, 3, 4
Примена
Praseodymium is used as an alloying agent with magnesium to create high-strength metals that are used in aircraft engines.

Misch metal, used in making cigarette lighters, contains about 5% praseodymium metal.

Praseodymium is used to make specialized yellow glass goggles for glass blowers and welders.
Praseodymium is considered to be moderately toxic
Изотопи
Стабилни изотопи
141Pr
Нестабилни изотопи
121Pr, 122Pr, 123Pr, 124Pr, 125Pr, 126Pr, 127Pr, 128Pr, 129Pr, 130Pr, 131Pr, 132Pr, 133Pr, 134Pr, 135Pr, 136Pr, 137Pr, 138Pr, 139Pr, 140Pr, 142Pr, 143Pr, 144Pr, 145Pr, 146Pr, 147Pr, 148Pr, 149Pr, 150Pr, 151Pr, 152Pr, 153Pr, 154Pr, 155Pr, 156Pr, 157Pr, 158Pr, 159Pr