Гадолинијум

64
Gd
Група
н/д
Периода
6
Блок
f
Протони
Електрони
Неутрони
64
64
93
Општа својства
Атомски број
64
Атомска маса
157,25
Масени број
157
Категорија
Лантаноиди
Боја
Сребрена
Радиоактиван
Не
From gadolinite, a mineral named for Gadolin, a Finnish chemist
Кристална структура
Једноставни Хескагонал
Историја
Gadolinium was first detected spectroscopically in 1880 by the Swiss chemist Jean Charles Galissard de Marignac who separated its oxide.

He observed spectroscopic lines due to gadolinium in samples of gadolinite and in the separate mineral cerite.

The metal was isolated by Paul Emile Lecoq de Boisbaudran in 1886.
Електрони по љусци
2, 8, 18, 25, 9, 2
Електронска конфигурација
[Xe] 4f7 5d1 6s2
Gd
Gadolinium has the highest neutron cross-section among any stable nuclides
Физичка својства
Стање
Чвсрто
Густина
7,895 g/cm3
Температура топљења
1585,15 K | 1312 °C | 2393,6 °F
Температура кључања
3546,15 K | 3273 °C | 5923,4 °F
Топлота топљења
10 kJ/mol
Топлота испаравања
305 kJ/mol
Специфична топлота
0,236 J/g·K
Заступљеност у Земљиној кори
0,00052%
Заступљеност у Космосу
2×10-7%
Ultrapure
Захвалности за слике: Images-of-elements
Ultrapure amorphous gadolinium
CAS број
7440-54-2
ПубЦхем ЦИД број
23982
Атомска својства
Атомски радијус
180 pm
Ковалентни радијус
196 pm
Електронегативност
1,2 (Полингова скала)
Јонизујући потенцијал
6,1501 eV
Молска запремина
19,9 cm3/mol
Топлотна проводљивост
0,106 W/cm·K
Оксидациона стања
1, 2, 3
Примена
Gadolinium is used to make gadolinium yttrium garnets which have microwave applications.

It is also used in intravenous radiocontrast agents in magnetic resonance imaging (MRI).

Gadolinium compounds are used for making green phosphors for color TV tubes, and in manufacturing compact discs.
Gadolinium is considered to be moderately toxic
Изотопи
Стабилни изотопи
154Gd, 155Gd, 156Gd, 157Gd, 158Gd, 160Gd
Нестабилни изотопи
134Gd, 135Gd, 136Gd, 137Gd, 138Gd, 139Gd, 140Gd, 141Gd, 142Gd, 143Gd, 144Gd, 145Gd, 146Gd, 147Gd, 148Gd, 149Gd, 150Gd, 151Gd, 152Gd, 153Gd, 159Gd, 161Gd, 162Gd, 163Gd, 164Gd, 165Gd, 166Gd, 167Gd, 168Gd, 169Gd