Мендељевијум

101
Md
Група
н/д
Периода
7
Блок
f
Протони
Електрони
Неутрони
101
101
157
Општа својства
Атомски број
101
Атомска маса
[258]
Масени број
258
Категорија
Актиноиди
Боја
н/д
Радиоактиван
Да
Named after Dmitri Mendeleev, who created the Periodic Table
Кристална структура
н/д
Историја
Mendelevium was discovered by Albert Ghiorso, Glenn T. Seaborg, Gregory R. Choppin, Bernard G. Harvey and Stanley G. Thompson in 1955 at the University of California, Berkeley.

It was produced by the bombardment of einsteinium with helium.

Mendelevium was identified by chemical analysis in an ion exchange experiment.
Електрони по љусци
2, 8, 18, 32, 31, 8, 2
Електронска конфигурација
[Rn] 5f13 7s2
Md
Mendelevium was the first element to be produced one atom at a time
Физичка својства
Стање
Чвсрто
Густина
-
Температура топљења
1100 K | 826,85 °C | 1520,33 °F
Температура кључања
-
Топлота топљења
н/д
Топлота испаравања
н/д
Специфична топлота
-
Заступљеност у Земљиној кори
н/д
Заступљеност у Космосу
н/д
The
Захвалности за слике: Wikimedia Commons (Serge Lachinov)
The element is named to honor Dmitri Mendeleev, the developer of the periodic table of elements
CAS број
7440-11-1
ПубЦхем ЦИД број
н/д
Атомска својства
Атомски радијус
-
Ковалентни радијус
-
Електронегативност
1,3 (Полингова скала)
Јонизујући потенцијал
6,58 eV
Молска запремина
-
Топлотна проводљивост
0,1 W/cm·K
Оксидациона стања
2, 3
Примена
Mendelevium is used for scientific research purposes only.
Mendelevium is harmful due to its radioactivity
Изотопи
Стабилни изотопи
-
Нестабилни изотопи
245Md, 246Md, 247Md, 248Md, 249Md, 250Md, 251Md, 252Md, 253Md, 254Md, 255Md, 256Md, 257Md, 258Md, 259Md, 260Md, 261Md, 262Md