Родијум

45
Rh
Група
9
Периода
5
Блок
d
Протони
Електрони
Неутрони
45
45
58
Општа својства
Атомски број
45
Атомска маса
102,9055
Масени број
103
Категорија
Прелазни метали
Боја
Сребрена
Радиоактиван
Не
From the Greek word rhodon, rose
Кристална структура
Површинскицентрична Кубична
Историја
Rhodium was discovered in 1803 by William Hyde Wollaston in London.

He used crude platinum ore presumably obtained from South America.

The introduction of the three way catalytic converter by Volvo in 1976 increased the demand for rhodium.
Електрони по љусци
2, 8, 18, 16, 1
Електронска конфигурација
[Kr] 4d8 5s1
Rh
Rhodium metal does not normally form an oxide, even when heated
Физичка својства
Стање
Чвсрто
Густина
12,41 g/cm3
Температура топљења
2237,15 K | 1964 °C | 3567,2 °F
Температура кључања
3968,15 K | 3695 °C | 6683 °F
Топлота топљења
21,7 kJ/mol
Топлота испаравања
495 kJ/mol
Специфична топлота
0,243 J/g·K
Заступљеност у Земљиној кори
7×10-8%
Заступљеност у Космосу
6×10-8%
Rhodium
Захвалности за слике: Wikimedia Commons (Alchemist-hp)
Rhodium powder
CAS број
7440-16-6
ПубЦхем ЦИД број
23948
Атомска својства
Атомски радијус
134 pm
Ковалентни радијус
142 pm
Електронегативност
2,28 (Полингова скала)
Јонизујући потенцијал
7,4589 eV
Молска запремина
8,3 cm3/mol
Топлотна проводљивост
1,5 W/cm·K
Оксидациона стања
-1, 1, 2, 3, 4, 5, 6
Примена
The element's major use is as one of the catalysts in the three-way catalytic converters in automobiles.

Rhodium is used as an alloying agent for hardening and improving the corrosion resistance of platinum and palladium.

It is also used as a filter in mammography systems because of the characteristic X-rays it produces.

Rhodium is also used for jewelry and for decorations.
Rhodium is considered to be non-toxic
Изотопи
Стабилни изотопи
103Rh
Нестабилни изотопи
89Rh, 90Rh, 91Rh, 92Rh, 93Rh, 94Rh, 95Rh, 96Rh, 97Rh, 98Rh, 99Rh, 100Rh, 101Rh, 102Rh, 104Rh, 105Rh, 106Rh, 107Rh, 108Rh, 109Rh, 110Rh, 111Rh, 112Rh, 113Rh, 114Rh, 115Rh, 116Rh, 117Rh, 118Rh, 119Rh, 120Rh, 121Rh, 122Rh