Неодијум

60
Nd
Група
н/д
Периода
6
Блок
f
Протони
Електрони
Неутрони
60
60
84
Општа својства
Атомски број
60
Атомска маса
144,242
Масени број
144
Категорија
Лантаноиди
Боја
Сребрена
Радиоактиван
Не
From the Greek word neos meaning new, and didymos, twin
Кристална структура
Једноставни Хескагонал
Историја
Neodymium was first identified in 1885, in Vienna, by the Austrian chemist Carl Auer von Welsbach.

It was discovered in didymium, a substance incorrectly said by Carl Gustav Mosander to be a new element in 1841.

Pure neodymium metal was isolated in 1925.
Електрони по љусци
2, 8, 18, 22, 8, 2
Електронска конфигурација
[Xe] 4f4 6s2
Nd
Most of the world's neodymium is mined in China
Физичка својства
Стање
Чвсрто
Густина
7,007 g/cm3
Температура топљења
1297,15 K | 1024 °C | 1875,2 °F
Температура кључања
3347,15 K | 3074 °C | 5565,2 °F
Топлота топљења
7,1 kJ/mol
Топлота испаравања
285 kJ/mol
Специфична топлота
0,19 J/g·K
Заступљеност у Земљиној кори
0,0033%
Заступљеност у Космосу
1×10-6%
Ultrapure
Захвалности за слике: Images-of-elements
Ultrapure neodymium under argon
CAS број
7440-00-8
ПубЦхем ЦИД број
23934
Атомска својства
Атомски радијус
181 pm
Ковалентни радијус
201 pm
Електронегативност
1,14 (Полингова скала)
Јонизујући потенцијал
5,525 eV
Молска запремина
20,6 cm3/mol
Топлотна проводљивост
0,165 W/cm·K
Оксидациона стања
2, 3
Примена
Neodymium is used to make specialized goggles for glass blowers.

Neodymium magnets appear in products such as microphones, professional loudspeakers, in-ear headphones, guitar and bass guitar pick-ups and computer hard disks.

Glass containing neodymium can be used as a laser material to produce coherent light.
Neodymium is considered to be moderately toxic
Изотопи
Стабилни изотопи
142Nd, 143Nd, 145Nd, 146Nd, 148Nd
Нестабилни изотопи
124Nd, 125Nd, 126Nd, 127Nd, 128Nd, 129Nd, 130Nd, 131Nd, 132Nd, 133Nd, 134Nd, 135Nd, 136Nd, 137Nd, 138Nd, 139Nd, 140Nd, 141Nd, 144Nd, 147Nd, 149Nd, 150Nd, 151Nd, 152Nd, 153Nd, 154Nd, 155Nd, 156Nd, 157Nd, 158Nd, 159Nd, 160Nd, 161Nd