Лоренцијум

103
Lr
Група
н/д
Периода
7
Блок
d
Протони
Електрони
Неутрони
103
103
159
Општа својства
Атомски број
103
Атомска маса
[262]
Масени број
262
Категорија
Актиноиди
Боја
н/д
Радиоактиван
Да
Named after Ernest O. Lawrence, inventor of the cyclotron
Кристална структура
н/д
Историја
Lawrencium was discovered by Albert Ghiorso, Torbjørn Sikkeland, Almon Larsh and Robert M. Latimer in 1961 at the University of California, Berkeley.

It was produced by the bombardment of californium with boron atoms.

Lawrencium was the last member of the actinide series to be discovered.
Електрони по љусци
2, 8, 18, 32, 32, 8, 3
Електронска конфигурација
[Rn] 5f14 7s2 7p1
Lr
Lawrencium is a trivalent ion in aqueous solution
Физичка својства
Стање
Чвсрто
Густина
-
Температура топљења
1900 K | 1626,85 °C | 2960,33 °F
Температура кључања
-
Топлота топљења
н/д
Топлота испаравања
н/д
Специфична топлота
-
Заступљеност у Земљиној кори
н/д
Заступљеност у Космосу
н/д
Illustration
Захвалности за слике: Images-of-elements
Illustration of lawrencium
CAS број
22537-19-5
ПубЦхем ЦИД број
н/д
Атомска својства
Атомски радијус
-
Ковалентни радијус
-
Електронегативност
1,3 (Полингова скала)
Јонизујући потенцијал
4,9 eV
Молска запремина
-
Топлотна проводљивост
0,1 W/cm·K
Оксидациона стања
3
Примена
Lawrencium is used for scientific research purposes only.
Lawrencium is harmful due to its radioactivity
Изотопи
Стабилни изотопи
-
Нестабилни изотопи
251Lr, 252Lr, 253Lr, 254Lr, 255Lr, 256Lr, 257Lr, 258Lr, 259Lr, 260Lr, 261Lr, 262Lr, 263Lr, 264Lr, 265Lr, 266Lr