Берилијум

4
Be
Група
2
Периода
2
Блок
s
Протони
Електрони
Неутрони
4
4
5
Општа својства
Атомски број
4
Атомска маса
9,012182
Масени број
9
Категорија
Земно-алкални метали
Боја
Шкриљцова сива
Радиоактиван
Не
From the Greek word beryllos, beryl
Кристална структура
Једноставни Хескагонал
Историја
Louis-Nicolas Vauquelin discovered beryllium in the oxide form in both beryl and emeralds in 1798.

Friedrich Wöhler and Antoine Bussy independently isolated beryllium in 1828 by the chemical reaction of metallic potassium with beryllium chloride.

The first commercially-successful process for producing beryllium was developed in 1932 by Alfred Stock and Hans Goldschmidt.
Електрони по љусци
2, 2
Електронска конфигурација
[He] 2s2
Be
Emerald is a naturally occurring compound of beryllium
Физичка својства
Стање
Чвсрто
Густина
1,85 g/cm3
Температура топљења
1560,15 K | 1287 °C | 2348,6 °F
Температура кључања
2742,15 K | 2469 °C | 4476,2 °F
Топлота топљења
7,95 kJ/mol
Топлота испаравања
297 kJ/mol
Специфична топлота
1,825 J/g·K
Заступљеност у Земљиној кори
0,00019%
Заступљеност у Космосу
1×10-7%
Pure
Захвалности за слике: Images-of-elements
Pure beryllium bead, 2.5 grams
CAS број
7440-41-7
ПубЦхем ЦИД број
5460467
Атомска својства
Атомски радијус
112 pm
Ковалентни радијус
96 pm
Електронегативност
1,57 (Полингова скала)
Јонизујући потенцијал
9,3227 eV
Молска запремина
4,9 cm3/mol
Топлотна проводљивост
2,01 W/cm·K
Оксидациона стања
1, 2
Примена
Beryllium is used in nuclear reactors as a reflector or moderator.

Beryllium metal is used for lightweight structural components in the defense and aerospace industries in high-speed aircraft, guided missiles, space vehicles and satellites.

Unlike most metals, beryllium is virtually transparent to x-rays and hence it is used in radiation windows for x-ray tubes.
Beryllium and its salts are toxic and should be handled with the greatest of care
Изотопи
Стабилни изотопи
9Be
Нестабилни изотопи
5Be, 6Be, 7Be, 8Be, 10Be, 11Be, 12Be, 13Be, 14Be, 15Be, 16Be