Назив
Симбол
I
I
Атомски број
53
53
Група
17
17
Периода
5
5
Блок
p
p
Заступљеност у Земљиној кори
0,000049%
0,000049%
Заступљеност у Космосу
1×10-7%
1×10-7%
Општа својства
Атомска маса
126,90447
126,90447
Категорија
Халогени
Халогени
Боја
Шкриљцова сива
Шкриљцова сива
Радиоактиван
Не
Не
Кристална структура
Базноцентрична Орторомбна
Базноцентрична Орторомбна
Физичка својства
Густина (g/cm3)
4,93
4,93
Стање
Чвсрто
Чвсрто
Температура топљења
386,85 K | 113,7 °C | 236,66 °F
386,85 K | 113,7 °C | 236,66 °F
Температура кључања
457,4 K | 184,25 °C | 363,65 °F
457,4 K | 184,25 °C | 363,65 °F
Топлота топљења (kJ/mol)
7,76
7,76
Топлота испаравања (kJ/mol)
20,9
20,9
Специфична топлота (J/g·K)
0,214
0,214
Атомска својства
Атомски радијус
140 pm
140 pm
Ковалентни радијус
139 pm
139 pm
Електронегативност (Полингова скала)
2,66
2,66
Јонизујући потенцијал (eV)
10,4513
10,4513
Молска запремина (cm3/mol)
25,74
25,74
Топлотна проводљивост (W/cm·K)
0,00449
0,00449
Оксидациона стања
-1, 1, 3, 5, 7
-1, 1, 3, 5, 7
Електронска конфигурација
[Kr] 4d10 5s2 5p5
[Kr] 4d10 5s2 5p5
Електрони по љусци
2, 8, 18, 18, 7
2, 8, 18, 18, 7