Хелијум

2
He
Група
18
Периода
1
Блок
s
Протони
Електрони
Неутрони
2
2
2
Општа својства
Атомски број
2
Атомска маса
4,002602
Масени број
4
Категорија
Племенити гасови
Боја
Безбојни
Радиоактиван
Не
From the Greek word helios, the sun
Кристална структура
Површинскицентрична Кубична
Историја
French astronomer Jules Janssen obtained the first evidence of helium during the solar eclipse of 1868.

Norman Lockyer and Edward Frankland suggested the name helium for the new element.

In 1895, Sir William Ramsay discovered helium in the uranium mineral cleveite.

It was independently discovered in cleveite by Per Teodor Cleve and Abraham Langlet.
Електрони по љусци
2
Електронска конфигурација
1s2
He
Unlike any other element, helium will remain liquid down to absolute zero at normal pressures
Физичка својства
Стање
Гас
Густина
0,0001785 g/cm3
Температура топљења
0,95 K | -272,2 °C | -457,96 °F
Температура кључања
4,22 K | -268,93 °C | -452,07 °F
Топлота топљења
0,02 kJ/mol
Топлота испаравања
0,083 kJ/mol
Специфична топлота
5,193 J/g·K
Заступљеност у Земљиној кори
5,5×10-7%
Заступљеност у Космосу
23%
Vial
Захвалности за слике: Images-of-elements
Vial of glowing ultrapure helium
CAS број
7440-59-7
ПубЦхем ЦИД број
23987
Атомска својства
Атомски радијус
31 pm
Ковалентни радијус
28 pm
Електронегативност
-
Јонизујући потенцијал
24,5874 eV
Молска запремина
27,2 cm3/mol
Топлотна проводљивост
0,00152 W/cm·K
Оксидациона стања
0
Примена
Helium is used as a protective gas in growing silicon and germanium crystals, in titanium and zirconium production, and in gas chromatography.

Helium at low temperatures is used in cryogenics.

Helium is used for filling balloons and for pressurizing liquid fuel rockets.

Helium is used as a shielding gas in arc welding processes.
Helium is not known to be toxic
Изотопи
Стабилни изотопи
3He, 4He
Нестабилни изотопи
5He, 6He, 7He, 8He, 9He, 10He