Криптон

36
Kr
Група
18
Периода
4
Блок
p
Протони
Електрони
Неутрони
36
36
48
Општа својства
Атомски број
36
Атомска маса
83,798
Масени број
84
Категорија
Племенити гасови
Боја
Безбојни
Радиоактиван
Не
From the Greek word kryptos, hidden
Кристална структура
Површинскицентрична Кубична
Историја
Scottish chemist Sir William Ramsay and his assistant English chemist Morris Travers discovered krypton in 1898 in London.

They found krypton in the residue left from evaporating nearly all components of liquid air.

William Ramsay was awarded the 1904 Nobel Prize in Chemistry for discovery of a series of noble gases, including krypton.
Електрони по љусци
2, 8, 18, 8
Електронска конфигурација
[Ar] 3d10 4s2 4p6
Kr
When ionized, krypton gas emits bright white light
Физичка својства
Стање
Гас
Густина
0,003733 g/cm3
Температура топљења
115,79 K | -157,36 °C | -251,25 °F
Температура кључања
119,93 K | -153,22 °C | -243,8 °F
Топлота топљења
1,64 kJ/mol
Топлота испаравања
9,02 kJ/mol
Специфична топлота
0,248 J/g·K
Заступљеност у Земљиној кори
1,5×10-8%
Заступљеност у Космосу
4×10-6%
Vial
Захвалности за слике: Images-of-elements
Vial of glowing ultrapure krypton
CAS број
7439-90-9
ПубЦхем ЦИД број
5416
Атомска својства
Атомски радијус
88 pm
Ковалентни радијус
116 pm
Електронегативност
3,00 (Полингова скала)
Јонизујући потенцијал
13,9996 eV
Молска запремина
38,9 cm3/mol
Топлотна проводљивост
0,0000949 W/cm·K
Оксидациона стања
2
Примена
Krypton is used in certain photographic flash lamps for high-speed photography.

Krypton-83 has application in magnetic resonance imaging (MRI) for imaging airways.

Krypton is used as a filling gas for energy-saving fluorescent lights and as an inert filling gas in incandescent bulbs.
Krypton is considered to be non-toxic
Изотопи
Стабилни изотопи
78Kr, 80Kr, 82Kr, 83Kr, 84Kr, 86Kr
Нестабилни изотопи
69Kr, 70Kr, 71Kr, 72Kr, 73Kr, 74Kr, 75Kr, 76Kr, 77Kr, 79Kr, 81Kr, 85Kr, 87Kr, 88Kr, 89Kr, 90Kr, 91Kr, 92Kr, 93Kr, 94Kr, 95Kr, 96Kr, 97Kr, 98Kr, 99Kr, 100Kr, 101Kr