Паладијум

46
Pd
Група
10
Периода
5
Блок
d
Протони
Електрони
Неутрони
46
46
60
Општа својства
Атомски број
46
Атомска маса
106,42
Масени број
106
Категорија
Прелазни метали
Боја
Сребрена
Радиоактиван
Не
Palladium was named after the asteroid Pallas; Pallas was the Greek goddess of wisdom
Кристална структура
Површинскицентрична Кубична
Историја
Palladium was discovered in 1803, in London, by English chemist William Hyde Wollaston.

He examined the residues left from platinum after dissolving it in aqua regia, a concentrated solution of hydrochloric and nitric acids.

He then isolated palladium in a series of chemical reactions.
Електрони по љусци
2, 8, 18, 18
Електронска конфигурација
[Kr] 4d10
Pd
In the late 1800s, palladium was more expensive than platinum
Физичка својства
Стање
Чвсрто
Густина
12,02 g/cm3
Температура топљења
1828,05 K | 1554,9 °C | 2830,82 °F
Температура кључања
3236,15 K | 2963 °C | 5365,4 °F
Топлота топљења
16,7 kJ/mol
Топлота испаравања
380 kJ/mol
Специфична топлота
0,244 J/g·K
Заступљеност у Земљиној кори
6,3×10-7%
Заступљеност у Космосу
2×10-7%
Palladium
Захвалности за слике: Images-of-elements
Palladium crystal
CAS број
7440-05-3
ПубЦхем ЦИД број
23938
Атомска својства
Атомски радијус
137 pm
Ковалентни радијус
139 pm
Електронегативност
2,2 (Полингова скала)
Јонизујући потенцијал
8,3369 eV
Молска запремина
8,9 cm3/mol
Топлотна проводљивост
0,718 W/cm·K
Оксидациона стања
2, 4
Примена
The largest use of palladium is in catalytic converters in the automobile industry.

Finely divided palladium is a good catalyst and is used for hydrogenation and dehydrogenation reactions.

The metal is used in dentistry, watch making, and in making surgical instruments and electrical contacts.
Palladium is considered to be of low toxicity
Изотопи
Стабилни изотопи
102Pd, 104Pd, 105Pd, 106Pd, 108Pd, 110Pd
Нестабилни изотопи
91Pd, 92Pd, 93Pd, 94Pd, 95Pd, 96Pd, 97Pd, 98Pd, 99Pd, 100Pd, 101Pd, 103Pd, 107Pd, 109Pd, 111Pd, 112Pd, 113Pd, 114Pd, 115Pd, 116Pd, 117Pd, 118Pd, 119Pd, 120Pd, 121Pd, 122Pd, 123Pd, 124Pd