Еуропијум

63
Eu
Група
н/д
Периода
6
Блок
f
Протони
Електрони
Неутрони
63
63
89
Општа својства
Атомски број
63
Атомска маса
151,964
Масени број
152
Категорија
Лантаноиди
Боја
Сребрена
Радиоактиван
Не
Europium was named after Europe
Кристална структура
Просторноцентрична Кубична
Историја
Europium was first found by Paul Émile Lecoq de Boisbaudran in 1890.

In 1896, French chemist Eugène-Antole Demarçay identified spectroscopic lines in ‘samarium' caused by europium.

He successfully isolated europium in 1901 using repeated crystallizations of samarium magnesium nitrate.
Електрони по љусци
2, 8, 18, 25, 8, 2
Електронска конфигурација
[Xe] 4f7 6s2
Eu
Europium is the most reactive rare earth element
Физичка својства
Стање
Чвсрто
Густина
5,243 g/cm3
Температура топљења
1099,15 K | 826 °C | 1518,8 °F
Температура кључања
1802,15 K | 1529 °C | 2784,2 °F
Топлота топљења
9,2 kJ/mol
Топлота испаравања
175 kJ/mol
Специфична топлота
0,182 J/g·K
Заступљеност у Земљиној кори
0,00018%
Заступљеност у Космосу
5×10-8%
Weakly
Захвалности за слике: Images-of-elements
Weakly oxidized europium, hence slightly yellowish
CAS број
7440-53-1
ПубЦхем ЦИД број
23981
Атомска својства
Атомски радијус
180 pm
Ковалентни радијус
198 pm
Електронегативност
1,2 (Полингова скала)
Јонизујући потенцијал
5,6704 eV
Молска запремина
20,8 cm3/mol
Топлотна проводљивост
0,139 W/cm·K
Оксидациона стања
2, 3
Примена
Europium is used in the manufacture of fluorescent glass.

It is also used in the anti-counterfeiting phosphors in Euro banknotes.

Europium-doped plastic has been used as a laser material.

Europium isotopes are good neutron absorbers and are used in nuclear reactor control rods.
Europium is considered to be mildly toxic
Изотопи
Стабилни изотопи
151Eu, 153Eu
Нестабилни изотопи
130Eu, 131Eu, 132Eu, 133Eu, 134Eu, 135Eu, 136Eu, 137Eu, 138Eu, 139Eu, 140Eu, 141Eu, 142Eu, 143Eu, 144Eu, 145Eu, 146Eu, 147Eu, 148Eu, 149Eu, 150Eu, 152Eu, 154Eu, 155Eu, 156Eu, 157Eu, 158Eu, 159Eu, 160Eu, 161Eu, 162Eu, 163Eu, 164Eu, 165Eu, 166Eu, 167Eu