Уранијум

92
U
Група
н/д
Периода
7
Блок
f
Протони
Електрони
Неутрони
92
92
146
Општа својства
Атомски број
92
Атомска маса
238,02891
Масени број
238
Категорија
Актиноиди
Боја
Сребрена
Радиоактиван
Да
Named after the planet Uranus
Кристална структура
Базноцентрична Орторомбна
Историја
Uranium was discovered in 1789 by the German chemist Martin Heinrich Klaproth.

In 1841, Eugène-Melchior Péligot isolated the first sample of uranium metal by heating uranium tetrachloride with potassium.

Antoine Henri Becquerel discovered radioactivity by using uranium in 1896.
Електрони по љусци
2, 8, 18, 32, 21, 9, 2
Електронска конфигурација
[Rn] 5f3 6d1 7s2
U
Uranium-235 was the first isotope that was found to be fissile
Физичка својства
Стање
Чвсрто
Густина
18,95 g/cm3
Температура топљења
1405,35 K | 1132,2 °C | 2069,96 °F
Температура кључања
4404,15 K | 4131 °C | 7467,8 °F
Топлота топљења
14 kJ/mol
Топлота испаравања
420 kJ/mol
Специфична топлота
0,116 J/g·K
Заступљеност у Земљиној кори
0,00018%
Заступљеност у Космосу
2×10-8%
A
Захвалности за слике: Wikimedia Commons (Zxctypo)
A billet of highly enriched uranium
CAS број
7440-61-1
ПубЦхем ЦИД број
23989
Атомска својства
Атомски радијус
156 pm
Ковалентни радијус
196 pm
Електронегативност
1,38 (Полингова скала)
Јонизујући потенцијал
6,1941 eV
Молска запремина
12,59 cm3/mol
Топлотна проводљивост
0,276 W/cm·K
Оксидациона стања
3, 4, 5, 6
Примена
Uranium is used as fuel for nuclear power plants.

Uranium is used as a colorant in uranium glass, producing orange-red to lemon yellow hues.

It was also used for tinting and shading in early photography.

The major application of uranium in the military sector is in high-density penetrators.
Uranium is toxic and highly radioactive
Изотопи
Стабилни изотопи
-
Нестабилни изотопи
215U, 216U, 217U, 218U, 219U, 220U, 221U, 222U, 223U, 224U, 225U, 226U, 227U, 228U, 229U, 230U, 231U, 232U, 233U, 234U, 235U, 236U, 237U, 238U, 239U, 240U, 241U, 242U