Група →
↓ Периода
123456789101112131415161718
1
1
H
Водоник
1.00794
Откривено
Температура топљења
Температура кључања
Електрони по љусци
Електронска конфигурација
2
He
Хелијум
4.002602
2
3
Li
Литијум
6.941
4
Be
Берилијум
9.012182
5
B
Бор
10.811
6
C
Угљеник
12.0107
7
N
Азот
14.0067
8
O
Кисеоник
15.9994
9
F
Флуор
18.9984032
10
Ne
Неон
20.1797
3
11
Na
Натријум
22.98976928
12
Mg
Магнезијум
24.305
13
Al
Алуминијум
26.9815386
14
Si
Силицијум
28.0855
15
P
Фосфор
30.973762
16
S
Сумпор
32.065
17
Cl
Хлор
35.453
18
Ar
Аргон
39.948
4
19
K
Калијум
39.0983
20
Ca
Калцијум
40.078
21
Sc
Скандијум
44.955912
22
Ti
Титанијум
47.867
23
V
Ванадијум
50.9415
24
Cr
Хром
51.9961
25
Mn
Манган
54.938045
26
Fe
Гвожђе
55.845
27
Co
Кобалт
58.933195
28
Ni
Никл
58.6934
29
Cu
Бакар
63.546
30
Zn
Цинк
65.38
31
Ga
Галијум
69.723
32
Ge
Германијум
72.63
33
As
Арсен
74.9216
34
Se
Селен
78.96
35
Br
Бром
79.904
36
Kr
Криптон
83.798
5
37
Rb
Рубидијум
85.4678
38
Sr
Стронцијум
87.62
39
Y
Итријум
88.90585
40
Zr
Цирконијум
91.224
41
Nb
Ниобијум
92.90638
42
Mo
Молибден
95.96
43
Tc
Техницијум
[98]
44
Ru
Рутенијум
101.07
45
Rh
Родијум
102.9055
46
Pd
Паладијум
106.42
47
Ag
Сребро
107.8682
48
Cd
Кадмијум
112.411
49
In
Индијум
114.818
50
Sn
Калај
118.71
51
Sb
Антимон
121.76
52
Te
Телур
127.6
53
I
Јод
126.90447
54
Xe
Ксенон
131.293
6
55
Cs
Цезијум
132.9054519
56
Ba
Баријум
137.327
*
72
Hf
Хафнијум
178.49
73
Ta
Тантал
180.94788
74
W
Волфрам
183.84
75
Re
Ренијум
186.207
76
Os
Осмијум
190.23
77
Ir
Иридијум
192.217
78
Pt
Платина
195.084
79
Au
Злато
196.966569
80
Hg
Жива
200.59
81
Tl
Талијум
204.3833
82
Pb
Олово
207.2
83
Bi
Бизмут
208.9804
84
Po
Полонијум
[210]
85
At
Астат
[210]
86
Rn
Радон
[222]
7
87
Fr
Францијум
[223]
88
Ra
Радијум
[226]
**
104
Rf
Радерфордијум
[267]
105
Db
Дубнијум
[268]
106
Sg
Сиборгијум
[269]
107
Bh
Боријум
[270]
108
Hs
Хасијум
[269]
109
Mt
Митнеријум
[278]
110
Ds
Дармштатијум
[281]
111
Rg
Рендгенијум
[281]
112
Cn
Коперницијум
[285]
113
Nh
Нихонијум
[286]
114
Fl
Флеровијум
[289]
115
Mc
Московијум
[288]
116
Lv
Ливерморијум
[293]
117
Ts
Тенесин
[294]
118
Og
Оганесон
[294]
* Лантаноиди
57
La
Лантан
138.90547
58
Ce
Церијум
140.116
59
Pr
Празеодијум
140.90765
60
Nd
Неодијум
144.242
61
Pm
Прометијум
[145]
62
Sm
Самаријум
150.36
63
Eu
Еуропијум
151.964
64
Gd
Гадолинијум
157.25
65
Tb
Тербијум
158.92535
66
Dy
Диспрозијум
162.5
67
Ho
Холмијум
164.93032
68
Er
Ербијум
167.259
69
Tm
Тулијум
168.93421
70
Yb
Итербијум
173.054
71
Lu
Лутецијум
174.9668
** Актиноиди
89
Ac
Актинијум
[227]
90
Th
Торијум
232.03806
91
Pa
Протактинијум
231.03588
92
U
Уранијум
238.02891
93
Np
Нептунијум
[237]
94
Pu
Плутонијум
[244]
95
Am
Америцијум
[243]
96
Cm
Киријум
[247]
97
Bk
Берклијум
[247]
98
Cf
Калифорнијум
[251]
99
Es
Ајнштајнијум
[252]
100
Fm
Фермијум
[257]
101
Md
Мендељевијум
[258]
102
No
Нобелијум
[259]
103
Lr
Лоренцијум
[262]
Алкални метали
Земно-алкални метали
Прелазни метали
Пост-прелазни метали
Други неметали
Металоиди
Халогени
Племенити гасови
Лантаноиди
Актиноиди