Иридијум

77
Ir
Група
9
Периода
6
Блок
d
Протони
Електрони
Неутрони
77
77
115
Општа својства
Атомски број
77
Атомска маса
192,217
Масени број
192
Категорија
Прелазни метали
Боја
Сребрена
Радиоактиван
Не
From the Latin word iris meaning rainbow
Кристална структура
Површинскицентрична Кубична
Историја
Iridium was discovered in 1803 by English chemist Smithson Tennant in London.

Chemists who studied platinum dissolved it in aqua regia to create soluble salts and observed a small amount of a dark, insoluble residue.

Smithson Tennant analyzed the insoluble residue and concluded that it must contain a new metal.
Електрони по љусци
2, 8, 18, 32, 15, 2
Електронска конфигурација
[Xe] 4f14 5d7 6s2
Ir
Iridium is the most corrosion-resistant metal known
Физичка својства
Стање
Чвсрто
Густина
22,56 g/cm3
Температура топљења
2739,15 K | 2466 °C | 4470,8 °F
Температура кључања
4701,15 K | 4428 °C | 8002,4 °F
Топлота топљења
26 kJ/mol
Топлота испаравања
560 kJ/mol
Специфична топлота
0,131 J/g·K
Заступљеност у Земљиној кори
4×10-8%
Заступљеност у Космосу
2×10-7%
Pieces
Захвалности за слике: Images-of-elements
Pieces of pure iridium
CAS број
7439-88-5
ПубЦхем ЦИД број
23924
Атомска својства
Атомски радијус
136 pm
Ковалентни радијус
141 pm
Електронегативност
2,2 (Полингова скала)
Јонизујући потенцијал
8,967 eV
Молска запремина
8,54 cm3/mol
Топлотна проводљивост
1,47 W/cm·K
Оксидациона стања
-3, -1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Примена
Iridium is used in making crucibles and other equipment that is used at high temperatures.

Iridium is also used as a hardening agent in platinum alloys.

Its resistance to arc erosion makes iridium alloys ideal for electrical contacts for spark plugs.

Radioactive isotopes of iridium are used in radiation therapy for the treatment of cancer.
Iridium is considered to be of low toxicity
Изотопи
Стабилни изотопи
191Ir, 193Ir
Нестабилни изотопи
164Ir, 165Ir, 166Ir, 167Ir, 168Ir, 169Ir, 170Ir, 171Ir, 172Ir, 173Ir, 174Ir, 175Ir, 176Ir, 177Ir, 178Ir, 179Ir, 180Ir, 181Ir, 182Ir, 183Ir, 184Ir, 185Ir, 186Ir, 187Ir, 188Ir, 189Ir, 190Ir, 192Ir, 194Ir, 195Ir, 196Ir, 197Ir, 198Ir, 199Ir