Радерфордијум

104
Rf
Група
4
Периода
7
Блок
d
Протони
Електрони
Неутрони
104
104
157
Општа својства
Атомски број
104
Атомска маса
[267]
Масени број
261
Категорија
Прелазни метали
Боја
н/д
Радиоактиван
Да
Named after Ernest Rutherford, the physicist and chemist from New Zealand
Кристална структура
н/д
Историја
Rutherfordium was reportedly first detected in 1964 at the Joint Institute of Nuclear Research at Dubna.

The element was synthesized by Albert Ghiorso, Matti Nurmia, James Andrew Harris, Kari Eskola and Pirkko Eskola in 1968 at the University of California, Berkeley.

It was produced by the bombardment of californium with carbon atoms.
Електрони по љусци
2, 8, 18, 32, 32, 10, 2
Електронска конфигурација
[Rn] 5f14 6d2 7s2
Rf
Rutherfordium is the first transactinide element
Физичка својства
Стање
Чвсрто
Густина
23 g/cm3
Температура топљења
2373,15 K | 2100 °C | 3812 °F
Температура кључања
5773,15 K | 5500 °C | 9932 °F
Топлота топљења
н/д
Топлота испаравања
н/д
Специфична топлота
-
Заступљеност у Земљиној кори
н/д
Заступљеност у Космосу
н/д
The
Захвалности за слике: wal.nbed.nb.ca
The element is named after Ernest Rutherford who became known as the father of nuclear physics
CAS број
53850-36-5
ПубЦхем ЦИД број
н/д
Атомска својства
Атомски радијус
-
Ковалентни радијус
157 pm
Електронегативност
-
Јонизујући потенцијал
6,011 eV
Молска запремина
-
Топлотна проводљивост
0,23 W/cm·K
Оксидациона стања
4
Примена
Rutherfordium is used for scientific research purposes only.
Rutherfordium is harmful due to its radioactivity
Изотопи
Стабилни изотопи
-
Нестабилни изотопи
253Rf, 254Rf, 255Rf, 256Rf, 257Rf, 258Rf, 259Rf, 260Rf, 261Rf, 262Rf, 263Rf, 264Rf, 265Rf, 266Rf, 267Rf, 268Rf