Лутецијум

71
Lu
Група
н/д
Периода
6
Блок
d
Протони
Електрони
Неутрони
71
71
104
Општа својства
Атомски број
71
Атомска маса
174,9668
Масени број
175
Категорија
Лантаноиди
Боја
Сребрена
Радиоактиван
Не
Lutetia is the ancient name for Paris
Кристална структура
Једноставни Хескагонал
Историја
French chemist Georges Urbain successfully separated lutetium from ytterbia in 1907 in Paris.

Austrian scientist Carl Auer von Welsbach and American chemist Charles James also succeeded in isolating lutetium independently in the same year.

Pure lutetium metal was first produced in 1953.
Електрони по љусци
2, 8, 18, 32, 9, 2
Електронска конфигурација
[Xe] 4f14 5d1 6s2
Lu
Lutetium was the last natural rare earth element to be discovered
Физичка својства
Стање
Чвсрто
Густина
9,84 g/cm3
Температура топљења
1925,15 K | 1652 °C | 3005,6 °F
Температура кључања
3675,15 K | 3402 °C | 6155,6 °F
Топлота топљења
22 kJ/mol
Топлота испаравања
415 kJ/mol
Специфична топлота
0,154 J/g·K
Заступљеност у Земљиној кори
0,000056%
Заступљеност у Космосу
1×10-8%
Ultrapure
Захвалности за слике: Images-of-elements
Ultrapure piece of lutetium
CAS број
7439-94-3
ПубЦхем ЦИД број
23929
Атомска својства
Атомски радијус
174 pm
Ковалентни радијус
187 pm
Електронегативност
1,27 (Полингова скала)
Јонизујући потенцијал
5,4259 eV
Молска запремина
17,78 cm3/mol
Топлотна проводљивост
0,164 W/cm·K
Оксидациона стања
3
Примена
Lutetium oxide is used to make catalysts for cracking hydrocarbons in the petrochemical industry.

Lutetium aluminum garnet has been proposed for use as a lens material in high refractive index immersion lithography.

Lutetium is used as a phosphor in LED light bulbs.
Lutetium is considered to be non toxic
Изотопи
Стабилни изотопи
175Lu
Нестабилни изотопи
150Lu, 151Lu, 152Lu, 153Lu, 154Lu, 155Lu, 156Lu, 157Lu, 158Lu, 159Lu, 160Lu, 161Lu, 162Lu, 163Lu, 164Lu, 165Lu, 166Lu, 167Lu, 168Lu, 169Lu, 170Lu, 171Lu, 172Lu, 173Lu, 174Lu, 176Lu, 177Lu, 178Lu, 179Lu, 180Lu, 181Lu, 182Lu, 183Lu, 184Lu