Радијум

88
Ra
Група
2
Периода
7
Блок
s
Протони
Електрони
Неутрони
88
88
138
Општа својства
Атомски број
88
Атомска маса
[226]
Масени број
226
Категорија
Земно-алкални метали
Боја
Сребрена
Радиоактиван
Да
From the Latin word radius meaning ray
Кристална структура
Просторноцентрична Кубична
Историја
Radium was discovered by Marie Curie and Pierre Curie in 1898.

They extracted the radium compound from a uraninite sample.

Radium was isolated in its metallic state by Marie Curie and André-Louis Debierne in 1910 through the electrolysis of radium chloride by using a mercury cathode and distilling in an atmosphere of hydrogen gas.
Електрони по љусци
2, 8, 18, 32, 18, 8, 2
Електронска конфигурација
[Rn] 7s2
Ra
Radium imparts a carmine red color to a flame
Физичка својства
Стање
Чвсрто
Густина
5,5 g/cm3
Температура топљења
973,15 K | 700 °C | 1292 °F
Температура кључања
2010,15 K | 1737 °C | 3158,6 °F
Топлота топљења
8 kJ/mol
Топлота испаравања
125 kJ/mol
Специфична топлота
-
Заступљеност у Земљиној кори
9,9×10-12%
Заступљеност у Космосу
н/д
Pierre
Захвалности за слике: hp.ujf.cas.cz
Pierre and Marie Curie in the laboratory
CAS број
7440-14-4
ПубЦхем ЦИД број
6328144
Атомска својства
Атомски радијус
-
Ковалентни радијус
221 pm
Електронегативност
0,9 (Полингова скала)
Јонизујући потенцијал
5,2784 eV
Молска запремина
45,20 cm3/mol
Топлотна проводљивост
0,186 W/cm·K
Оксидациона стања
2
Примена
Radium was formerly used in self-luminous paints for watches, nuclear panels, aircraft switches, clocks, and instrument dials.

Radium chloride was used in medicine to produce radon gas which in turn was used as a cancer treatment.

The isotope 223Ra is currently under investigation for use in medicine as a cancer treatment of bone metastasis.
Radium is highly radioactive and carcinogenic
Изотопи
Стабилни изотопи
-
Нестабилни изотопи
202Ra, 203Ra, 204Ra, 205Ra, 206Ra, 207Ra, 208Ra, 209Ra, 210Ra, 211Ra, 212Ra, 213Ra, 214Ra, 215Ra, 216Ra, 217Ra, 218Ra, 219Ra, 220Ra, 221Ra, 222Ra, 223Ra, 224Ra, 225Ra, 226Ra, 227Ra, 228Ra, 229Ra, 230Ra, 231Ra, 232Ra, 233Ra, 234Ra