Скандијум

21
Sc
Група
3
Периода
4
Блок
d
Протони
Електрони
Неутрони
21
21
24
Општа својства
Атомски број
21
Атомска маса
44,955912
Масени број
45
Категорија
Прелазни метали
Боја
Сребрена
Радиоактиван
Не
From the Latin word Scandia, Scandinavia
Кристална структура
Једноставни Хескагонал
Историја
In 1879, Lars Fredrik Nilson and his team detected scandium in the minerals euxenite and gadolinite.

Nilson prepared 2 grams of scandium oxide of high purity.

Per Teodor Cleve showed that scandium had properties similar to those predicted by Mendeleev for eka-boron.

Metallic scandium was first prepared in 1937 by Fischer and his colleagues.
Електрони по љусци
2, 8, 9, 2
Електронска конфигурација
[Ar] 3d1 4s2
Sc
The stable form of scandium is created in supernovas via the r-process
Физичка својства
Стање
Чвсрто
Густина
2,989 g/cm3
Температура топљења
1814,15 K | 1541 °C | 2805,8 °F
Температура кључања
3109,15 K | 2836 °C | 5136,8 °F
Топлота топљења
16 kJ/mol
Топлота испаравања
318 kJ/mol
Специфична топлота
0,568 J/g·K
Заступљеност у Земљиној кори
0,0026%
Заступљеност у Космосу
3×10-6%
Ultrapure
Захвалности за слике: Images-of-elements
Ultrapure crystalline scandium
CAS број
7440-20-2
ПубЦхем ЦИД број
23952
Атомска својства
Атомски радијус
162 pm
Ковалентни радијус
170 pm
Електронегативност
1,36 (Полингова скала)
Јонизујући потенцијал
6,5615 eV
Молска запремина
15,0 cm3/mol
Топлотна проводљивост
0,158 W/cm·K
Оксидациона стања
1, 2, 3
Примена
Scandium is used in sports equipment such as golf iron shafts, baseball bats, bicycle frames and fishing rods.

Scandium iodide, along with sodium iodide, when added to a modified form of mercury-vapor lamp, produces a form of metal halide lamp.

The radioactive isotope 46Sc is used in oil refineries as a tracing agent.
Scandium is considered to be of low toxicity
Изотопи
Стабилни изотопи
45Sc
Нестабилни изотопи
36Sc, 37Sc, 38Sc, 39Sc, 40Sc, 41Sc, 42Sc, 43Sc, 44Sc, 46Sc, 47Sc, 48Sc, 49Sc, 50Sc, 51Sc, 52Sc, 53Sc, 54Sc, 55Sc, 56Sc, 57Sc, 58Sc, 59Sc, 60Sc