Ливерморијум

116
Lv
Група
16
Периода
7
Блок
p
Протони
Електрони
Неутрони
116
116
175
Општа својства
Атомски број
116
Атомска маса
[293]
Масени број
291
Категорија
Пост-прелазни метали
Боја
н/д
Радиоактиван
Да
Named after the Lawrence Livermore National Laboratory, within the city of Livermore, California
Кристална структура
н/д
Историја
Ununhexium (Uuh) was the temporary IUPAC systematic element name.

Livermorium was identified in 2000 by a team composed of Russian scientists at Joint Institute for Nuclear Research, Dubna and American scientists at the Lawrence Livermore National Laboratory led by Yuri Oganessian and Ken Moody.
Електрони по љусци
2, 8, 18, 32, 32, 18, 6
Електронска конфигурација
[Rn] 5f14 6d10 7s2 7p4
Lv
Livermorium is historically known as eka-polonium
Физичка својства
Стање
Чвсрто
Густина
-
Температура топљења
-
Температура кључања
-
Топлота топљења
н/д
Топлота испаравања
н/д
Специфична топлота
-
Заступљеност у Земљиној кори
н/д
Заступљеност у Космосу
н/д
The
Захвалности за слике: Wikimedia Commons (Hrustov)
The element was discovered at the Joint Institute for Nuclear Research in Dubna, Russia
CAS број
54100-71-9
ПубЦхем ЦИД број
н/д
Атомска својства
Атомски радијус
-
Ковалентни радијус
175 pm
Електронегативност
-
Јонизујући потенцијал
-
Молска запремина
-
Топлотна проводљивост
-
Оксидациона стања
2, 4
Примена
Livermorium is used for scientific research purposes only.
Livermorium is harmful due to its radioactivity
Изотопи
Стабилни изотопи
-
Нестабилни изотопи
289Lv, 290Lv, 291Lv, 292Lv, 293Lv