Фосфор

15
P
Група
15
Периода
3
Блок
p
Протони
Електрони
Неутрони
15
15
16
Општа својства
Атомски број
15
Атомска маса
30,973762
Масени број
31
Категорија
Други неметали
Боја
Безбојни
Радиоактиван
Не
From the Greek phosphoros, light bearing; ancient name for the planet Venus when appearing before sunrise
Кристална структура
Проста Триклински
Историја
Hennig Brand discovered phosphorus in 1669, in Hamburg, Germany, preparing it from urine.

In 1769, Johan Gottlieb Gahn and Carl Wilhelm Scheele showed that calcium phosphate is found in bones, and they obtained elemental phosphorus from bone ash.

Antoine Lavoisier recognized phosphorus as an element in 1777.
Електрони по љусци
2, 8, 5
Електронска конфигурација
[Ne] 3s2 3p3
P
Elemental phosphorus exists in two major forms - white phosphorus and red phosphorus
Физичка својства
Стање
Чвсрто
Густина
1,82 g/cm3
Температура топљења
317,25 K | 44,1 °C | 111,38 °F
Температура кључања
553 K | 279,85 °C | 535,73 °F
Топлота топљења
0,64 kJ/mol
Топлота испаравања
12,4 kJ/mol
Специфична топлота
0,769 J/g·K
Заступљеност у Земљиној кори
0,099%
Заступљеност у Космосу
0,0007%
Red
Захвалности за слике: Images-of-elements
Red phosphorus as powder
CAS број
7723-14-0
ПубЦхем ЦИД број
5462309
Атомска својства
Атомски радијус
98 pm
Ковалентни радијус
107 pm
Електронегативност
2,19 (Полингова скала)
Јонизујући потенцијал
10,4867 eV
Молска запремина
17,0 cm3/mol
Топлотна проводљивост
0,00235 W/cm·K
Оксидациона стања
-3, -2, -1, 1, 2, 3, 4, 5
Примена
Many fertilisers contain a high proportion of phosphorus and are manufactured from concentrated phosphoric acids.

Phosphorus is used in the manufacture of safety matches, pyrotechnics and incendiary shells.

Phosphorus is also used in steel manufacture and in the production of phosphor bronze.
White phosphorus is highly toxic while red phosphorus is considered non-toxic
Изотопи
Стабилни изотопи
31P
Нестабилни изотопи
24P, 25P, 26P, 27P, 28P, 29P, 30P, 32P, 33P, 34P, 35P, 36P, 37P, 38P, 39P, 40P, 41P, 42P, 43P, 44P, 45P, 46P