Флеровијум

114
Fl
Група
14
Периода
7
Блок
p
Протони
Електрони
Неутрони
114
114
173
Општа својства
Атомски број
114
Атомска маса
[289]
Масени број
287
Категорија
Пост-прелазни метали
Боја
н/д
Радиоактиван
Да
Named after the founder of the Flerov Laboratory of Nuclear Reactions, the Soviet physicist Georgy Flyorov
Кристална структура
н/д
Историја
Ununquadium (Uuq) was the temporary IUPAC systematic element name.

In 1998, a team led by Yuri Oganessian and Vladimir Utyonkov at the Joint Institute for Nuclear Research, Dubna produced flerovium by bombarding plutonium with calcium.

In an experiment lasting 40 days, 5 x 1018 atoms of calcium to be fired at plutonium to produce a single atom of flerovium.
Електрони по љусци
2, 8, 18, 32, 32, 18, 4
Електронска конфигурација
[Rn] 5f14 6d10 7s2 7p2
Fl
The longest-lived isotope currently known is 289Fl
Физичка својства
Стање
Чвсрто
Густина
14 g/cm3
Температура топљења
343,15 K | 70 °C | 158 °F
Температура кључања
423,15 K | 150 °C | 302 °F
Топлота топљења
н/д
Топлота испаравања
н/д
Специфична топлота
-
Заступљеност у Земљиној кори
н/д
Заступљеност у Космосу
н/д
The
Захвалности за слике: Wikimedia Commons (Hrustov)
The element was discovered at the Joint Institute for Nuclear Research in Dubna, Russia
CAS број
54085-16-4
ПубЦхем ЦИД број
н/д
Атомска својства
Атомски радијус
-
Ковалентни радијус
143 pm
Електронегативност
-
Јонизујући потенцијал
-
Молска запремина
-
Топлотна проводљивост
-
Оксидациона стања
2, 4
Примена
Flerovium is used for scientific research purposes only.
Flerovium is harmful due to its radioactivity
Изотопи
Стабилни изотопи
-
Нестабилни изотопи
284Fl, 285Fl, 286Fl, 287Fl, 288Fl, 289Fl