Церијум

58
Ce
Група
н/д
Периода
6
Блок
f
Протони
Електрони
Неутрони
58
58
82
Општа својства
Атомски број
58
Атомска маса
140,116
Масени број
140
Категорија
Лантаноиди
Боја
Сребрена
Радиоактиван
Не
Cerium was named for the asteroid Ceres
Кристална структура
Једноставни Хескагонал
Историја
Jöns Jakob Berzelius and Wilhelm Hisinger discovered the element in ceria in 1803 in Sweden.

Klaproth discovered it simultaneously and independently in some tantalum samples in Germany.

Carl Gustaf Mosander, who worked closely with Berzelius, prepared metallic cerium in 1825.
Електрони по љусци
2, 8, 18, 19, 9, 2
Електронска конфигурација
[Xe] 4f1 5d1 6s2
Ce
Seawater contains 1.5 parts per trillion of cerium
Физичка својства
Стање
Чвсрто
Густина
6,77 g/cm3
Температура топљења
1068,15 K | 795 °C | 1463 °F
Температура кључања
3716,15 K | 3443 °C | 6229,4 °F
Топлота топљења
5,5 kJ/mol
Топлота испаравања
350 kJ/mol
Специфична топлота
0,192 J/g·K
Заступљеност у Земљиној кори
0,006%
Заступљеност у Космосу
1×10-6%
Ultrapure
Захвалности за слике: Images-of-elements
Ultrapure cerium under argon
CAS број
7440-45-1
ПубЦхем ЦИД број
23974
Атомска својства
Атомски радијус
182 pm
Ковалентни радијус
204 pm
Електронегативност
1,12 (Полингова скала)
Јонизујући потенцијал
5,5387 eV
Молска запремина
20,67 cm3/mol
Топлотна проводљивост
0,114 W/cm·K
Оксидациона стања
2, 3, 4
Примена
Cerium is used in carbon-arc lighting, especially in the motion picture industry.

Cerium oxide is an important component of glass polishing powders and phosphors used in screens and fluorescent lamps.

Cerium compounds are also used in the manufacture of glass, both as a component and as a decolorizer.
Cerium is considered to be moderately toxic
Изотопи
Стабилни изотопи
136Ce, 138Ce, 140Ce, 142Ce
Нестабилни изотопи
119Ce, 120Ce, 121Ce, 122Ce, 123Ce, 124Ce, 125Ce, 126Ce, 127Ce, 128Ce, 129Ce, 130Ce, 131Ce, 132Ce, 133Ce, 134Ce, 135Ce, 137Ce, 139Ce, 141Ce, 143Ce, 144Ce, 145Ce, 146Ce, 147Ce, 148Ce, 149Ce, 150Ce, 151Ce, 152Ce, 153Ce, 154Ce, 155Ce, 156Ce, 157Ce