Антимон

51
Sb
Група
15
Периода
5
Блок
p
Протони
Електрони
Неутрони
51
51
71
Општа својства
Атомски број
51
Атомска маса
121,76
Масени број
122
Категорија
Металоиди
Боја
Сребрена
Радиоактиван
Не
From the Greek word anti plus monos - a metal not found alone
Кристална структура
Једноставни троугаони
Историја
One of antimony's minerals, stibnite was recognized in predynastic Egypt as an eye cosmetic as early as about 3100 BC.

The first European description of a procedure for isolating antimony is in the book De la pirotechnia of 1540 by Vannoccio Biringuccio.

The first natural occurrence of pure antimony in the Earth's crust was described by the Swedish scientist and local mine district engineer Anton von Swab in 1783.
Електрони по љусци
2, 8, 18, 18, 5
Електронска конфигурација
[Kr] 4d10 5s2 5p3
Sb
Antimony is a poor conductor of heat and electricity
Физичка својства
Стање
Чвсрто
Густина
6,685 g/cm3
Температура топљења
903,78 K | 630,63 °C | 1167,13 °F
Температура кључања
1860,15 K | 1587 °C | 2888,6 °F
Топлота топљења
19,7 kJ/mol
Топлота испаравања
68 kJ/mol
Специфична топлота
0,207 J/g·K
Заступљеност у Земљиној кори
0,00002%
Заступљеност у Космосу
4×10-8%
Ultrapure
Захвалности за слике: Images-of-elements
Ultrapure metallic antimony piece
CAS број
7440-36-0
ПубЦхем ЦИД број
5354495
Атомска својства
Атомски радијус
140 pm
Ковалентни радијус
139 pm
Електронегативност
2,05 (Полингова скала)
Јонизујући потенцијал
8,6084 eV
Молска запремина
18,22 cm3/mol
Топлотна проводљивост
0,243 W/cm·K
Оксидациона стања
-3, 3, 5
Примена
The largest applications for metallic antimony are as alloying material for lead and tin and for lead antimony plates in lead-acid batteries.

Alloying lead and tin with antimony improves the properties of the alloys which are used in solders, bullets and plain bearings.

Antimony trioxide is used as a flame retardant in adhesives, plastics, rubber and textiles.
Antimony and many of its compounds are toxic
Изотопи
Стабилни изотопи
121Sb, 123Sb
Нестабилни изотопи
103Sb, 104Sb, 105Sb, 106Sb, 107Sb, 108Sb, 109Sb, 110Sb, 111Sb, 112Sb, 113Sb, 114Sb, 115Sb, 116Sb, 117Sb, 118Sb, 119Sb, 120Sb, 122Sb, 124Sb, 125Sb, 126Sb, 127Sb, 128Sb, 129Sb, 130Sb, 131Sb, 132Sb, 133Sb, 134Sb, 135Sb, 136Sb, 137Sb, 138Sb, 139Sb