Тантал

73
Ta
Група
5
Периода
6
Блок
d
Протони
Електрони
Неутрони
73
73
108
Општа својства
Атомски број
73
Атомска маса
180,94788
Масени број
181
Категорија
Прелазни метали
Боја
Сива
Радиоактиван
Не
Named after Tantalos, a Greek mythological character, father of Niobe
Кристална структура
Просторноцентрична Кубична
Историја
Tantalum was discovered in Sweden in 1802 by Anders Ekeberg in the minerals tantalite from Finland and yttrotantalite from Sweden.

Unfortunately, William Hyde Wollaston claimed Ekeberg's new element was actually niobium, which had also been discovered in 1802.

In 1846, German chemist Heinrich Rose finally proved beyond doubt that tantalum and niobium were different elements.
Електрони по љусци
2, 8, 18, 32, 11, 2
Електронска конфигурација
[Xe] 4f14 5d3 6s2
Ta
Tantalum occurs principally in the mineral columbite-tantalite
Физичка својства
Стање
Чвсрто
Густина
16,654 g/cm3
Температура топљења
3290,15 K | 3017 °C | 5462,6 °F
Температура кључања
5731,15 K | 5458 °C | 9856,4 °F
Топлота топљења
36 kJ/mol
Топлота испаравања
735 kJ/mol
Специфична топлота
0,14 J/g·K
Заступљеност у Земљиној кори
0,00017%
Заступљеност у Космосу
8×10-9%
Tantalum
Захвалности за слике: Images-of-elements
Tantalum pieces
CAS број
7440-25-7
ПубЦхем ЦИД број
23956
Атомска својства
Атомски радијус
146 pm
Ковалентни радијус
170 pm
Електронегативност
1,5 (Полингова скала)
Јонизујући потенцијал
7,5496 eV
Молска запремина
10,90 cm3/mol
Топлотна проводљивост
0,575 W/cm·K
Оксидациона стања
-1, 2, 3, 4, 5
Примена
Tantalum is used in the electronics industry for capacitors and high power resistors.

The high melting point and oxidation resistance lead to the use of the metal in the production of vacuum furnace parts.

Tantalum oxide is used to make special glass with high index of refraction for camera lenses.
Tantalum is considered to be non-toxic
Изотопи
Стабилни изотопи
181Ta
Нестабилни изотопи
155Ta, 156Ta, 157Ta, 158Ta, 159Ta, 160Ta, 161Ta, 162Ta, 163Ta, 164Ta, 165Ta, 166Ta, 167Ta, 168Ta, 169Ta, 170Ta, 171Ta, 172Ta, 173Ta, 174Ta, 175Ta, 176Ta, 177Ta, 178Ta, 179Ta, 180Ta, 182Ta, 183Ta, 184Ta, 185Ta, 186Ta, 187Ta, 188Ta, 189Ta, 190Ta